Table of Contents

אירועים עתידיים

חדשות ידידי האוניברסיטה העברית

ישראל חוגגת 70

ישראל חוגגת 70 וידידי ישראל מוזמנים לתרום חפצים

דצמבר 5, 2017

ידידי ישראל!

מוזמנים לתרום חפצים לקראת תערוכה מיוחדת לכבוד 70 שנה למדינת ישראל. 

התערוכה תוצג בספרייה של בית הספר לחינוך ועבודה סוציאלית - "ישראלינה".

יש לכם חפצים משנות ה- 30, ה- 40 ריהוט, פרטי לבוש, ילקוט מעור, קלמר עץ? או אולי פרטים הקשורים לתקופת "הצנע"

רתם מוזמנים לכתוב לאבישג בכתובת edulibex@gmail.com 

(החפצים יוחזרו לבעליהם)

תמונה קבוצתית

פרס ניומן לספרות עברית - השנה לשמעון אדף

נובמבר 15, 2017

טקס הענקת פרס ניומן לספרות עברית התקיים בהשתפות מר הרברט ניומן, בנם של ארווין וברטה ניומן ז"ל, נשיא האוניברסיטה, פרופ' אשר כהן, רקטור האוניברסיטה, פרופ' ברק מדינה, הנגיד, פרופ' מנחם בן-ששון ושורה ארוכה ונכבדה של אורחים ואנשי סגל, קיבל היוצר שמעון אדף את פרס ניומן לספרות עברית.

* מצ"ב נימוקי השופטים, להחלטה להעניק את הפרס ליוצר, שמעון אדף.

לקטעי עיתונות ראה:

לכל החדשות

צרו קשר

להצטרפות לארגון הידידים, שאלות בנוגע לאירועים, ולכל נושא אתם מוזמנים לפנות אלינו:

דקלה אלון, רכזת מעגל הידידים

טל: 02-5882840

פקס 02-5882829

דוא"ל diklaa@savion.huji.ac.il