104ab294a4ab2397d3c9bcfd0156b709

אקדמיה בסינמטק ירושלים - אפ-סייד, עם ד"ר גילי המר

17 ינואר, 2019
הזמנה, אפ סייד

ידידי האוניברסיטה העברית מוזמנים למפגש בסדרה "אקדמיה בסינמטק ירושלים" ביום שלישי, 19 בפברואר 

נפגשים בשעה 18:30 - לקבלת פנים וכיבוד קל 

ד"ר גילי המר בנושא "ממוגבלות ליכולת: הצצה אל מודלים ביקורתיים של מוגבלות"

הקרנת הסרט אפ-סייד

להרשמה לחץ כאן