104ab294a4ab2397d3c9bcfd0156b709

הלך לעולמו עו"ד דניאל יעקבזון, תורם נדיב וידיד אמת של האוניברסיטה העברית

2 ינואר, 2019
יעקבזון דר לשם כבוד

עו"ד דניאל יעקבזון, ידיד אמת ומסור לאוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר לשם כבוד משנת תשע"ג, הלך לעולמו אתמול בערב. 

דניאל היה פעיל יותר מארבעים שנה, חבר חבר נאמנים בולט, יהיה זכרו ברוך