104ab294a4ab2397d3c9bcfd0156b709

עדכון - חדשות הרקטור לקהילת האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2019

8 אוגוסט, 2019
פורים

 

לקהילת האוניברסיטה העברית,

אנו שמחים לשתף אתכם באגרת של רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' ברק מדינה בנושא פעילות ציבורית ותרומה לקהילה:

"בנוסף לפעילות ההוראה והמחקר רחבת ההיקף שנעשית באוניברסיטה, קהילת האוניברסיטה – סטודנטים, סגל מינהלי וסגל אקדמי, יחד קרוב לשלושים אלף אישה ואיש – מצטיינת בפעילות ציבורית ובתרומה לקהילה.

זוהי פעילות שנעשית, רובה ככולה, בהתנדבות, ביוזמתם של סטודנטים ושל חברי סגל, שפועלים מתוך הכרה באחריות המוסרית שמוטלת על כולנו לסייע לאחרים ולפעול לכינון חברה צודקת.

כאן מובא פירוט חלקי של המגוון העשיר של הפעילויות הללו. התרומה הציבורית של קהילת האוניברסיטה אינה נעשית לשם קבלת פרס או הוקרה. הפעילויות נעשות מתוך מחויבות מוסרית פנימית של העוסקות והעוסקים במלאכה.

בהתאם לכך, גם פרסום זה לא נועד לשם האדרתם או האדרת האוניברסיטה. הפרסום נועד בעיקר להעניק השראה לכולנו להרחיב את הפעילות הזו ולהזמין שותפים-בכוח, מתוך קהילת האוניברסיטה ומחוצה לה, להצטרף למעגל העשייה וליזום פעילויות נוספות".

בברכה,

צוות תחום ישראל

  • סטודנטים