אירועים עתידיים

104ab294a4ab2397d3c9bcfd0156b709

פרס ניומן לספרות עברית - השנה לשמעון אדף

נובמבר 15, 2017
תמונה קבוצתית

טקס הענקת פרס ניומן לספרות עברית התקיים בהשתפות מר הרברט ניומן, בנם של ארווין וברטה ניומן ז"ל, נשיא האוניברסיטה, פרופ' אשר כהן, רקטור האוניברסיטה, פרופ' ברק מדינה, הנגיד, פרופ' מנחם בן-ששון ושורה ארוכה ונכבדה של אורחים ואנשי סגל, קיבל היוצר שמעון אדף את פרס ניומן לספרות עברית.

* מצ"ב נימוקי השופטים, להחלטה להעניק את הפרס ליוצר, שמעון אדף.

לקטעי עיתונות ראה:

http://192.118.60.6/radio/2017/11/14/8093880.mp3

http://www.ifatmediasite.com/CustomerMedia/S_ShowItem.aspx?FromMail=true...

 

  • הענקת פרס ניומן לשמעון אדף
  • תמונה קבוצתית